سلام ؛ omid salimi هستم. متولد اول , دی ماه ساکن ودر شهر گلستان زندگی میکنم.

پروفایل
omid salimi