سلام ؛ sima fard هستم. متولد هفدهم , فروردین ماه ساکن ودر شهر فارس زندگی میکنم.

پروفایل
sima fard