سلام ؛ امیر ولی پور هستم. متولد اول , فروردین ماه ساکن ودر شهر آذربایجان شرقی زندگی میکنم.

پروفایل
امیر ولی پور