سلام ؛ javad ahmadi هستم. متولد اول , دی ماه ساکن ودر شهر هرمزگان زندگی میکنم.

پروفایل
javad ahmadi