سلام ؛ حمید الیا هستم. متولد شانزده ام , بهمن ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
حمید الیا