سلام ؛ امیرحسین برادران حسینی هستم. متولد بیست و نهم , مرداد ماه ساکن ودر شهر خراسان رضوی زندگی میکنم.

پروفایل
امیرحسین برادران حسینی