سلام ؛ reza shaker هستم. متولد چهارم , آبان ماه ساکن ودر شهر هرمزگان زندگی میکنم.

پروفایل
reza shaker