سلام ؛ Miss A هستم. متولد سی و یکم , فروردین ماه ساکن ودر شهر خراسان جنوبی زندگی میکنم.

پروفایل
Miss A