سلام ؛ hamid jafari هستم. متولد اول , فروردین ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
hamid jafari