سلام ؛ سیما راد هستم. متولد هفدهم , دی ماه ساکن ودر شهر فارس زندگی میکنم.

پروفایل
سیما راد