سلام ؛ علیرضا نظامی هستم. متولد شانزده ام , شهریور ماه ساکن ودر شهر آذربایجان شرقی زندگی میکنم.

پروفایل
علیرضا نظامی