سلام ؛ زهرا قلندری هستم. متولد سی و یکم , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
زهرا قلندری