سلام ؛ sanaz choopanpour هستم. متولد بیست و یکم , مرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
sanaz choopanpour