بعضی ها رابطه تمام شده را رها نمی کنند

بعضی ها رابطه تمام شده را رها نمی کنند

وقتی یکی از زوج ها هنوز به طرف مقابل از نظر عاطفی وابسته باشد

این نوع افراد یکباره زمین زیر پای شان انگار دهان باز می کند و سقوطی بی امان را تجربه می کنند. غم، ترس و بدبینی مفرط، گریبان شان را می گیرد. ولی واقعا چرا؟

احساس خطر

طبیعی است که احساس از دست دادن یک عزیز، دلهره آور است. رفتن شریک زندگی که  تکیه گاه زندگی است با خود ناامیدی و وحشت، جایگزین می کند.  خیلی ها تحمل این ترس را ندارند.

از دست دادن بهترین عشق

بعضی ها فکر می کنند شانس بهترین عشق نصیب شان شده و به هیچ وجه نمی خواهند بپذیرند که دیگر تمام شده است. آنها مطمئن هستند یافتن عشق خوب، بسیار کمیاب است.

ضربه طلاق در کودکی

آنهایی که شوک ناشی از جدایی را در زندگی خانواده خودشان داشتند یا به شریک زندگی خود اعتماد نمی کنند یا دیوانه وار به آنها دل می بندند. تلفیق ترس و وابستگی نتیجه خوبی نمی دهد. آنها فکر می کنند باید به رابطه شان تعهد کامل داشته باشند و به هر شکل ممکن آن را حفظ کنند

ترس از تنهایی

افرادی هستند که از ترس پایان یافتن رابطه  و تنهایی ناشی از آن، به هر توهین و تحقیری تن می دهند. دو نتیجه برای این نوع رابطه باقی می ماند. یا احترام و ارزش عشق از چشم شریک زندگی شان می افتد یا اینکه از ذلیلی و وابستگی شان سواستفاده می شود.

ارزش من از چشم معشوق

وقتی همه هویت و شخصیت یکی از زوج ها به خوشایند نفر دوم بستگی پیدا می کند پایان یافتن رابطه سخت می شود چون فردی که همه زندگی اش در گرو تائید شریک زندگی اش می باشد می داند با رفتن معشوقش، همه هویت و شخصیتش را از دست خواهد داد. پس با تمام وجود پایان یافتن رابطه را انکار می کند.

منبع : مرد روز

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط