خواننده ها و مانکن ها چی نمی خورند

خواننده ها و مانکن ها چی نمی خورند

نخوردنی های خواننده ها

سعی کردیم تا متوجه بشیم که خواننده ها و مانکن های معروف چی نمی خورند که همیشه هیکل مناسبی دارند 

طزر

قند 

مکگ

چیپس و پفک

طیر

نوشابه

طزر

ماست های طعم دار شده 

زرذ

کره

زرذز

کیک و شیرینجات پر خامه 

زبرذ

سرخ کردنی ها 

طزرر

گندم

شسی

و در اخر اینکه هر چیزی  که می خورند مهم حجم کم خوردنه 

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط

  1. جشنامه
  2. جالبه بدانید
  3. زیر ذره بین جشنامه