ببینید قنادی
ببینید شهر خود را انتخاب کنید

برای انتخاب : تعداد میهمانان، فصل و رنگ آمیزی جشنتان را در نظر بگیرید.
کیک عروسی

کیک عروسی

مدل کلاسیک
نوع گرد وزاویه دار،کرم کره ای

-
.: کیک عروسی :.
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : کرم کره ای،روبان آبی،گلهای تازه ادریس آبی
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : گلدار بنفش
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : سفید نقره ای،زمستانی، فوندانت،گلهای شکری کریستالی
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : روبان طلایی،فوندانت
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : روبان طلایی،فوندانت،گلهای شکری
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : کرم کره،گلهای تازه پرتغالی، روبان خاکستری
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : تزیین شده با گلهای شکری بنفش
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : تزیین شده با گلهای تازه رز،کرم کره ای
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت،گلهای شکری وتازه
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت،گلهای شکری وتازه چهار فصل
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت،گلهای صدتومنی، تزیینات در چهار طبقه
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت،روبان مشکی،گلهای شکری
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت، گلهای تازه ادریس
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت، گلهای تازه رز زرد، شکلات سفید
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت، گلهای شکری
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : گرد وزاویه دار،کرم کره ای
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : کرم کره ای، گلهای شکری
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : زاویه دار، فوندانت،گلهای رز،کرم آبشاری روی کیک
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : کرم کره ای، گلهای تازه زر و لاله
کیک عروسی
مدل : کیک عروسی
نوع : فوندانت،دوطبقه کرم کره ای،یک طبقه کیک هویج،یک طبقه