سلام ؛ Roz sefid هستم. متولد بیست و دوم , آبان ماه ساکن ودر شهر خراسان رضوی زندگی میکنم.

پروفایل
Roz sefid