سلام ؛ رها فرهادی هستم. متولد شانزده ام , آذر ماه ساکن ودر شهر آذربایجان شرقی زندگی میکنم.

پروفایل
رها فرهادی