سلام ؛ reza ramezani هستم. متولد بیست و دوم , تیر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
reza ramezani