سلام ؛ amir amiri هستم. متولد سی و یکم , خرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
amir amiri