سلام ؛ میترا سالاری هستم. متولد بیست و سوم , مرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
میترا سالاری