سلام ؛ سمیه زکری هستم. متولد بیست و سوم , آذر ماه ساکن ودر شهر آذربایجان شرقی زندگی میکنم.

پروفایل
سمیه زکری