سلام ؛ علی احمدی هستم. متولد چهارده ام , مهر ماه ساکن ودر شهر خراسان جنوبی زندگی میکنم.

پروفایل
علی احمدی