سلام ؛ محمد رضا زینلی هستم. متولد نه ام , مهر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
محمد رضا زینلی