سلام ؛ سپیده صفار هستم. متولد چهارده ام , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
سپیده صفار