سلام ؛ نسیم نسیمی هستم. متولد هجدهم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
نسیم نسیمی