سلام ؛ مهسا بهزادی هستم. متولد بیست و یکم , آذر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مهسا بهزادی