سلام ؛ مهدی علیمردانی هستم. متولد سی و یکم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مهدی علیمردانی