سلام ؛ سید حسام الدین سلیمانی هستم. متولد نوزدهم , آذر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
سید حسام الدین سلیمانی