سلام ؛ ثمیر راحتی هستم. متولد بیست و یکم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر آذربایجان شرقی زندگی میکنم.

پروفایل
ثمیر راحتی