سلام ؛ سعید سعیدی کیا هستم. متولد پانزده ام , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر خراسان شمالی زندگی میکنم.

پروفایل
سعید سعیدی کیا