سلام ؛ پیمان نجفی راد هستم. متولد پانزده ام , مهر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
پیمان نجفی راد