سلام ؛ علیرضا علائی هستم. متولد سی و یکم , خرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
علیرضا علائی