سلام ؛ علی حسن نژاد هستم. متولد شانزده ام , تیر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
علی حسن نژاد