سلام ؛ مهتاب شرقی هستم. متولد یازده ام , مهر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مهتاب شرقی