سلام ؛ p n هستم. متولد ده ام , آذر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
p n