سلام ؛ Anita Ghaffari هستم. متولد اول , تیر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
Anita Ghaffari