سلام ؛ مهران منصوری هستم. متولد بیستم , تیر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مهران منصوری