سلام ؛ زهرا ترکاشوند هستم. متولد بیست و چهارم , شهریور ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
زهرا ترکاشوند