سلام ؛ زینب قاسمی هستم. متولد چهارم , تیر ماه ساکن ودر شهر قزوین زندگی میکنم.

پروفایل
زینب قاسمی