سلام ؛ yaz tehrani هستم. متولد شانزده ام , شهریور ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
yaz tehrani