سلام ؛ ابراهیم شاهنظری هستم. متولد دوم , خرداد ماه ساکن ودر شهر مازندران زندگی میکنم.

پروفایل
ابراهیم شاهنظری