سلام ؛ mina jahed هستم. متولد نوزدهم , شهریور ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
mina jahed