سلام ؛ مهرداد شجاعی هستم. متولد سی ام , تیر ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مهرداد شجاعی