سلام ؛ ثریا خجسته هستم. متولد هجدهم , شهریور ماه ساکن ودر شهر خراسان رضوی زندگی میکنم.

پروفایل
ثریا خجسته