سلام ؛ ed pet هستم. متولد چهارم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
ed pet