سلام ؛ افسون جعفری هستم. متولد چهارم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر فارس زندگی میکنم.

پروفایل
افسون جعفری