سلام ؛ سونا خرازی هستم. متولد نوزدهم , مرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
سونا خرازی