سلام ؛ مرتضی عمرانی هستم. متولد ده ام , بهمن ماه ساکن ودر شهر البرز زندگی میکنم.

پروفایل
مرتضی عمرانی