جشن خرمن یکی از جشن های شمال ایران است که مردان شرکت کننده در آن به اجرای برنامه های آیینی می پردازن

جشن خرمن یکی از جشن های شمال ایران است که مردان شرکت کننده در آن به اجرای برنامه های آیینی می پردازن

جشن خرمن

جشن خرمن:

جشن خرمن یکی از جشن های سنتی شمال ایران است که مردان شرکت کننده در آن به اجرای برنامه های آیینی  چون سرنانوازی, خرمن کوبی(جینگا), شکرگزاری و نیایش, رقص خرمن می پردازند.

برگزاری ورزش‌های بومی‌محلی مانند مسابقات کشتی گیله‌مردی، طناب‌کشی، پاچوب بازی، قیش‌بازی، لافندبازی، موسیقی محلی، نمایشگاه صنایع دستی و دو رکعت نماز شکرانه از جمله مراسم این جشن است

 

دیدگاه

    بیشتر مطلب بزارین

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط